Den LokalA Byggaren i Halmstad

ByggSjögren är ett privatägt bygg- och fastighetsförvaltande företag i Halmstad med uppdrag åt kunder främst i Halland. ByggSjögren grundades 1975 med tiotalet anställda från start. Idag sysselsätter företaget ett 60-tal personer och har en årsomsättning på cirka 180 miljoner kronor.

Verksamhetsområden

Entreprenad – byggprojekt för offentliga myndigheter, företag och större fastighetsägare.

Fastighetsförvaltning – egenägda hyresfastigheter och kommersiella lokaler.

Byggservice – service och underhåll av fastigheter enligt avtal.

The ByggSjögren story

Historien om ByggSjögren är egentligen historien om Kenneth Sjögren. Om hur den förre snickarlärlingen från en småskalig början byggde upp ett medelstort byggföretag som snabbt utvecklades till Halmstads egen lokale byggare.

Kärleken att skapa och bygga något bestående var drivkraften. Men också kärleken till Halmstad och stadens utveckling. Kenneth ville vara med och påverka, förändra och sätta sin prägel på Halmstad. Med projekt Söderkaj når han ett av sina drömmars mål!

Kvalitet & miljö

ByggSjögren arbetar med projektanpassade kvalitets- och miljöplaner. För varje enskild entreprenad tas en särskilt anpassad kvalitets- och miljöplan fram, som knyter an till kvalitets- och miljösystemen ISO 9001 och ISO 140001.

ByggSjögren kommer att införa POVEL som ledningssystem enligt avtal med Sveriges Byggindustrier. Arbetet med POVEL är startat sedan hösten 2016 med mål att vara genomfört för diplomering av företaget 2017. I arbetet ingår att tredje part (BI) granskar våra befintliga processer till stöd för vår vidareutveckling av ledningssystemet.

Organisation

ByggSjögren Förvaltnings AB är moderbolag i en koncern med följande dotterbolag:

  • Kepada Gruppen AB
  • ByggSjögren i Halmstad AB
  • Fastighets AB Provaren
  • ByggSjögren i Halmstad KB
  • Mediafastigheter i Halland AB
  • Jutaplatsen Fastighets AB
  • Söderkaj Fastighets AB
  • Kepada Fastighets AB
  • Kepada Maskin AB