Entreprenad Halmstad

Byggentreprenad

Byggentreprenader för externa beställare utgör grunden för ByggSjögrens hela verksamhet. Med byggprojekten i ryggen har vi kunnat utveckla övriga verksamhetsområden. Vår entreprenadavdelning sköter all planering och kalkylering samt genomför förekommande byggentreprenader. Det kan till exempel gälla offentliga byggnader såsom skolor, förskolor, daghem och ålderdomshem, men även industrifastigheter och flerbostadshus.

Förvaltning

ByggSjögren äger fastigheter, såväl kommersiella som hyresfastigheter, som vi förvaltar själva. Målsättningen är att bli en av de mer betydande aktörerna på fastighetsmarknaden i Halmstad. Förvaltningen består av uthyrningsverksamhet, kontraktsskrivning och ekonomisk redovisning. Merparten av vårt fastighetsbestånd finns i Halmstad.

Byggservice

ByggSjögren har ett antal kunder för vilka vi löpande sköter service och underhåll på deras fastigheter. Upphandlingen sker för ett år i taget och bland kunderna kan nämnas Region Halland, Halmstads kommun, Fortifikationsverket, Laholms kommun, Båstad kommun, Hylte kommun och Nilson Group AB.

Maskinuthyrning